Jak prawidłowo dobrać tampon do druku?


Tampony, jako element przenoszący farbę pomiędzy matrycą a podłożem mają kluczowe znaczenie w procesie drukowania. Dlatego też bardzo ważnym jest, by dobór tamponu do wykonywania nadruków wykonywany był świadomie. Tampony różnią się między sobą nie tylko wielkością i kształtem, ale także twardością silikonu z którego zostały odlane. W prawidłowym doborze modelu tamponu do wykonywanej pracy pomogą wskazówki zawarte w poniższym artykule.

Kształt tamponu

Ze względu na sposób, w jaki tampony są rozgniatane, powierzchnia drukująca tamponu zawsze musi być wypukła.

Kształt tamponu dobiera się do kształtu drukowanego wzoru oraz do kształtu detalu, na którym drukujemy:

  • Okrągłe – tampony w kształcie stożka, stosowane głównie do nadruków na kubkach i innych powierzchniach cylindrycznych
  • Dwuspadowe – tampony o dwóch wyraźnych spadach, zalecane do drukowania długich wzorów
  • Kombinowane – zazwyczaj o podstawie prostokątnej, ze spadami w kierunku obu boków, stosowane do drukowania na wypukłych powierzchniach
  • Specjalne – tampony o skomplikowanym kształcie, dobrane do konkretnego kształtu detalu, np. do narożników listew przypodłogowych

Tampony mogą być także mniej lub mocniej wypukłe:

  • Tampony wypukłe, z wyraźnym czubkiem – służą do druku na powierzchniach płaskich lub owalnych, dobrze oddając farbę
  • Tampony przepłaszczone – służące do druku na powierzchniach mocniej wypukłych

 

Rodzaje tamponów

Źródło : materiały własne Tamposito
 

Dobierając kształt tamponu należy także wziąć pod uwagę miejsce, którym będzie on przenosił nadruk. Optymalne pozycjonowanie nadruku na tamponie to sytuacje, w której czubek tamponu jedynie opiera się stabilnie o zadrukowywane podłoże a wzór przenoszony jest powierzchnią tamponu. Przenoszenie nadruków czubkiem tamponu pogarsza jakość nadruku w tym miejscu, ze względu na mocny rozgniotu tego elementu.

Wielkość tamponu

Dobierając tampon do wykonywanego nadruku należy zawsze wybrać model o odpowiednio dużej powierzchni drukującej. Należy zawsze zostawić odpowiednio duży margines od wzoru do krawędzi tamponu.

Twardość tamponu

W Europie twardość tamponów oznacza się skali Shore A. Zazwyczaj stosuje się tampony o twardości z przedziału 3÷18°Shore A. Tampony ze względu na twardość można podzielić na:

  • Miękkie (1÷3°Shore A) – stosowane do druku dużych powierzchni lub na bardzo delikatnych podłożach
  • Średnie (4÷9°Shore A) – zalecane do druku na powierzchniach kształtowych
  • Twarde (10÷18°Shore A) – zalecane do druku szczegółowych prac, szczególnie rastrowanych

Warto pamiętać, że tampony twardsze lepiej przenoszą farbę, ulegają mniejszym deformacjom i są mniej podatne na drgania w trakcie procesu drukowania, szczególnie przy wysokiej prędkości pracy maszyny. Dobierając twardość tamponu do wykonywanego nadruku należy więc dążyć do używania najbardziej twardego tamponu, który możemy rozgnieść o zadrukowywany detal.

 


Autor : Tamposito, 2021